פרוייקטים לדוגמא

hog drama

שלוש דוגמאות של הפקת סרט עם תלמידי החוג דרמה במוסדות.

מנוי למוסדות חינוך

manoy

תוכניות לימוד והעשרה במגוון מקצועות קודש: גמרא, משניות, הלכות ועוד.

חוג דרמה במוסדות

hog

סדנת דרמה ייחודית למוסדות חינוך בשילוב הפקת סרט.